KHĂN LỤA THỜI TRANG ĐA NĂNG KHÍ CHẤT BK051

119KVND 89KVND

  • Chiều rộng: 13cm-15CM
  • Chiều dài: 145cm