ĐẦM FOM RỘNG GIẤU BỤNG BV025

338KVND

Vải: cotton

SIZE:  tùy vào vòng ngực trên bảng size t thường vào khoảng 50-75kg

MÀU :  CARO / LẬP THỂ

FROM DÁNG : FROM RỘNG

XUẤT XỨ : HÀN QUỐC