QUẦN TÂY ỐNG RỘNG CẠP CAO BQ08

438KVND

  • Kích thước: 27 thước Anh [eo 2 bộ] 28 thước [eo 2,1 bộ] 29 thước [eo 2,2 bộ] 30 thước [eo 2,3 bộ] 31 thước [eo 2,4 bộ] 32 thước [eo 2,5 bộ] 33 thước [eo 2,6 bộ ] Cỡ 34 [Chu vi eo 2,7 bộ]
  • Phong cách: Commuter
  • Kiểu: Hàn Quốc
  • Chiều cao thắt lưng quần nữ: cạp cao
  • Loại quần nữ: quần ống rộng