ĐẦM TRUNG NIÊN THANH LỊCH BV533

538KVND

  • Độ tuổi áp dụng: TRÊN 40
  • Vải: Voan
  • Kích thước: XL (khuyến nghị trong vòng 115 kg) 2XL (khuyến nghị 115-125 kg) 3XL (khuyến nghị 125-140 kg) 4XL (khuyến nghị 140-155 kg) 5XL (khuyến nghị 155-165 kg)
  • Mẫu quần áo phụ nữ trung niên và cao tuổi: bông hoa lớn
  • Phong cách trung niên
  • Loại cổ áo: cổ tròn