ĐẦM GIẤU BỤNG THANH LỊCH BV382

438KVND

  M160 Ngực 94-104≈2,85 feet Chiều rộng vai 37 Chiều dài váy 110 Chiều dài tay áo 28      

    L165   ngực 98-108≈2,97 feet       chiều rộng vai 38     chiều dài váy 111       chiều dài tay áo 29     
  XL170    ngực 102-112≈2,97 feet     chiều rộng vai 39     chiều dài váy 112       chiều dài tay áo 30 

2XL175    Ngực 106-116≈2,97 feet     Chiều rộng vai 40     Chiều dài váy 113       Chiều dài tay áo 31