ĐẦM LỤA TRUNG NIÊN GIẤU BỤNG BV144

468KVND

vải: lụa pháp

XL: 48-55KG; 2XL: 55-63KG; 3XL: 63-70KG; 4XL: 68-76KG

Tay ngắn, có túi 2 bên.

lưu ý: Không giặt máy