ĐẦM SUÔNG GIẤU BỤNG TRUNG NIÊN BV432

518KVND

CHẤT LIỆU : VOAN

MÀU: HỒNG . XANH LÁ. XANH DƯƠNG

FROM DÁNG : DÁNG SUÔNG

SIZE : L 50– 58kg, XL 58-65kg, XXL 65-<70kg, 3XL 68-75kg, 4XL 75-85kg, 5XL trên 80kg